Switch to mobile version. Augšup

Klientu priekšrocību programma

Klientu priekšrocību programma

Klientu priekšrocību programma ir īpašs piedāvājums aktīviem bankas pakalpojumu lietotājiem, kuri algu saņem SEB bankas kontā. Programma piedāvā trīs līmeņu atlaides un iespējas.

Programmai ikviens SEB bankas klients var pieteikties internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Piesakoties programmai, Jūs saņemsiet saviem bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem atbilstoša līmeņa priekšrocības. Mainoties Jūsu finanšu pakalpojumu klāstam SEB bankā, mainīsies arī Jūsu Priekšrocību programmas līmenis.

Programmas dalībnieks

Sudraba līmenis

Zelta līmenis

Iespēja regulāri saņemt informāciju par SEB bankas un tās sadarbības partneru jaunumiem un īpašiem piedāvājumiem e-pastā1.

Ielūgumi uz Klientu priekšrocības programmas dalībniekiem paredzētiem pasākumiem.

 

Atlaides noteiktiem bankas produktiem.

Ar pakalpojumu sarakstu var iepazīties cenrādī.

Atlaides noteiktiem bankas produktiem.

Ar pakalpojumu sarakstu var iepazīties cenrādī.

 

Padziļinātas bankas ekspertu konsultācijas

 

 

Prioritārā rindu sistēma SEB bankas filiālēs MasterCard Gold kartes lietotājiem2

1 Informāciju par SEB bankas un sadarbības partneru jaunumiem un piedāvājumiem saņemsiet e-pastā, ko būsiet norādījies internetbankā sadaļā Uzstādījumi - Mani dati.

2 Prioritārā rindu sistēma nozīmē, ka Jūs apkalpos kā nākamo vai aiznākamo klientu SEB bankas filiālēs.

Spēkā klientiem, kuri pieteikušies Klientu priekšrocību programmai no 2017. gada 2. decembra:

Programmas dalībnieks

Sudraba līmenis

Zelta līmenis

Ikviens SEB bankas klients, kurš pieteicies Klientu priekšrocību programmai

Ikmēneša ienākumi kontā no 850 EUR

Ikmēneša ienākumi kontā sākot no 1 500 EUR

Klientu komplekts

 

Vismaz viens no ilgtermiņa uzkrājumu pakalpojumiem1

1 termiņnoguldījums, kura sākotnējais termiņš ir vismaz 1 gads, pensiju 3. līmenis, privātais uzkrājums ar apdrošināšanu.

Priekšrocību programmas līmeņi mainās atbilstoši Jūsu bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem. Par programmas dalībnieku var kļūt katrs SEB bankas klients, savukārt Sudraba un Zelta līmenim ir īpaši nosacījumi: jābūt regulāram ikmēneša ienākumu apjomam kontā un noteiktam izmantoto bankas pakalpojumu klāstam. Mainoties nosacījumiem, mainās arī Jūsu Klientu priekšrocību programmas līmenis. Informāciju par Klientu priekšrocību programmas līmeņa maiņu Jūs saņemsiet internetbankā.

Kā es varu zināt, vai esmu pieteicies priekšrocību programmai un kura līmeņa dalībnieks esmu?

Informāciju par to, vai esat pieteicies Klientu priekšrocību programmai, kad esat pieteicies un kāds ir Jūsu pašreizējais līmenis, varat redzēt internetbankas pirmajā lapā labajā sānā.

Vai es varu pieteikties programmai arī tad, ja neesmu sasniedzis Sudraba / Zelta līmeni?

Jā, Klientu priekšrocību programmai var pieteikties katrs klients. Savukārt atlaides Sudraba un Zelta līmenī tiks piemērotas, mainoties Jūsu bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem.

Kāpēc mans dalībnieka statuss mainās?

Priekšrocību programmas līmeņi mainās atkarībā no Jūsu bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem: regulāro ikmēneša ienākumu apjoma kontā un izmantoto bankas pakalpojumu skaita un veida. Tiem mainoties, mainīsies arī Jūsu Priekšrocību programmas līmenis.

Kādas ir galvenās programmas priekšrocības?

Galvenās programmas priekšrocības ir dažādas atlaides bankas ikdienas pakalpojumiem un regulāra apkopotas informācijas saņemšana par bankas jaunumiem.

Kā Zelta līmenī var izmantot prioritārās rindas priekšrocību?

Prioritārās rindas priekšrocību filiālēs var izmantot katrs Zelta klients, kurš lieto MasterCard Gold vai MasterCard Platinum kredītkartes.

Lai izmantotu prioritārās rindas priekšrocību, rindu sistēmā izvēlēties sistēmas Valodu -> Gold un Platinum karšu klientiem un ievadiet pirmos sešus savas Gold vai Platinum kartes ciparus.

Kur es varu uzzināt, kā man pietrūkst, lai sasniegtu nākamo līmeni?

Uzzināt kas pietrūkst, lai sasniegtu nākamo programmas līmeni, iespējams divos veidos. Internetbankā varat uzzināt, vai Jūs esat Klientu priekšrocības programmas dalībnieks un kāds ir esošais priekšrocību līmenis.

Ja vēlaties izmantot Sudraba vai Zelta līmeņa priekšrocības, aicinām iepazīties ar nosacījumiem mūsu mājas lapā.

Pakalpojums Standarta cena Cena Sudraba līmeņa klientiem 
(Atlaide procentos)
Cena Zelta līmeņa klientiem
(Atlaide procentos)

Klientu komplektu apkalpošanas maksa mēnesī

Pamata komplekts1 2.00 EUR 1.50 EUR (- 25%) 1.00 EUR (- 50%)
Aktīvais komplekts2 4.00 EUR 3.00 EUR (- 25%) 2.00 EUR (- 50%)

SMS banka3

SMS paziņojums (par katru) 0.13 EUR 0.09 EUR (-30%) 0.09 EUR (-30%)
E-pasta paziņojums (par katru) 0.13 EUR 0.09 EUR (-30%) 0.09 EUR (-30%)

Kredītkartes

Maksa par izmantoto kredīta limitu kredītkartēm4 ar kredītlīnijas cenrādi 21% gadā 18% gadā (- 14%) 16% gadā (- 24%)
VISA Gold un MasterCard Gold kartes:
   •  izgatavošanas maksa5 3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR (- 50%)
   •  lietošanas maksa (mēnesī)6 3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR (- 50%)
   •  aizvietošanas maksa 43.00 EUR 43.00 EUR 21.50 EUR (- 50%)

Mājokļa kredīts

Aizdevuma noformēšana (% no kredīta summas) līdz 1,5%,
min. 75.00 EUR
līdz 1%,
min. 75.00 EUR (līdz - 33%)
līdz 0,5%,
min. 75.00 EUR (līdz - 66%)

Līzings

Komisijas maksa par līzinga līguma dokumentu noformēšanu 1,5% no līzinga
objekta cenas,
min. 124.00 EUR
(t.sk. PVN)
1% no līzinga
objekta cenas,
min. 124.00 EUR
(t.sk. PVN) (līdz - 33%)7
0,5% no līzinga
objekta cenas,
min. 124.00 EUR
(t.sk. PVN) (līdz - 66%)7

Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (garantētais ienesīgums)

Administrēšanas izdevumi par apdrošināšanas līguma noslēgšanu 15.00 EUR Bezmaksas (- 100%) Bezmaksas (- 100%)

Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (fondos)

Administrēšanas izdevumi no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām (% no katras prēmijas) līdz 1,30% līdz 1,2% (līdz - 10%) līdz 1,2% (līdz - 10%)
Administrēšanas izdevumi no uzkrājuma (% gadā) līdz 1,32%,
min. 1.95 EUR/mēn.
līdz 1,2%,
min. 1.95 EUR/mēn.
(līdz - 11,8%)
līdz 1,2%,
min. 1.95 EUR/mēn.
(līdz - 11,8%)

Pensiju 3. līmenis

Komisijas maksa no pensiju plāna vidējiem aktīviem gadā (%) 1,6% 1,4% (- 12%) 1,2% (- 25%)

SEB ieguldījumu fondi8

Pirkšanas un regulāras pirkšanas uzdevumi filiālē vai Internetbankā:9
   •  Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) 0,75% 0,7% (- 6,7%) 0,6% (- 20%)
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) 0,5% 0,45% (- 10%) 0,4% (- 20%)

 

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem tiek piemērotas saskaņā ar standarta SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi.

 


 

1 Pamata komplektā iekļauti 10 maksājumi internetbankā no norēķinu konta: starp saviem un uz citu klientu kontiem SEB bankā; eiro valūtā uz citu banku Latvijā un EEZ valstīs (SEPA maksājumi); regulārie maksājumi; e-rēķinu automātiskā apmaksa.

2 Aktīvajā komplektā papildus ietilpst – visu Kredītkartšu (izņemot GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta lietošanas laiku.

3 Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek ieturēta reizi dienā.

4 MasterCard Standarta kredītkarte, VISA Classic, MasterCard Classic, Bezkontakta MasterCard, VISA Gold, MasterCard Gold, VISA Stila kredītkarte.

5 Tiek iekasēta, aktivizējot atjaunoto karti.

6 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes lietošanas mēnesi.

7 Atlaide tiek piešķirta, ja pieteikums iesniegts Internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

8 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija. Regulārie maksājumu uzdevumi vai darījumi Internetbankā ir iespējami tikai tiem fondiem, kuriem tas ir noteikts fondu prospektu pielikumā.

9 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.