Switch to mobile version. Augšup

Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmenis

 • Maksājiet uzkrājumā, cik un kad varat atļauties – neatkarīgi no Jūsu ienākumu apjoma
 • Iemaksas tiek ieguldītas, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājuma vērtību
 • Uzkrājumu varat saņemt, sākot no 55 gadu vecuma

Tagad sākt uzkrāt ir vēl izdevīgāk!

Noslēdzot savu pirmo pensiju 3. līmeņa līgumu internetbankā, Jūs automātiski saņemsiet 25% atlaidi komisijai.*

* Piedāvājums ir spēkā līdz 30. aprīlim.

Kā sākt veidot uzkrājumu SEB pensiju fondā?

 • 1. solis. Noslēdziet pensiju 3. līmeņa līgumu internetbankā vai tuvākajā SEB bankas filiālē, līdzi ņemot pasi vai ID karti
 • 2. solis. Noformējiet regulāro maksājumu vai veiciet vienreizēju iemaksu, ko vēlaties novirzīt uzkrājumam
 • 3. solis. Sekojiet līdzi sava uzkrājuma apmēram un papildiniet to internetbankā

Iemaksas

Iemaksu minimālais apjoms, regularitāte un termiņš nav noteikts. Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma apjoms ir atkarīgs no Jūsu personīgā ieguldījuma - ar regulārākām iemaksām Jūs varat nodrošināt sev lielāku privāto pensiju.

Ar regulāro maksājumu

 • šis ir visērtākais iemaksu veids – summa, ko vēlaties iemaksāt uzkrājumā, no Jūsu norēķinu konta automātiski tiks ieskaitīta jūsu pensiju 3. līmeņa uzkrājumā ar jūsu noteikto regularitāti.
 • Internetbankā Regulāro maksājumu varat noformēt gan līguma darbības laikā, gan vienlaicīgi ar pensiju 3. līmeņa līguma slēgšanu.
 • Regulāro maksājumu varat noformēt arī katrā SEB bankas filiālē.


Svarīgi! Veicot iemaksas ar Regulāro maksājumu, jūs savu uzkrājumu vienlaikus varat papildināt arī ar vienreizējām iemaksām.

Savā internetbankā

Iemaksu rekvizīti:

Saņēmējs: AS “SEB atklātais pensiju fonds”

Reģ. nr. 40003485047

SEB-Sabalansētais: LV02UNLA0001100400100
SEB-Aktīvais: LV18UNLA0001100400200


Maksājuma mērķi norādiet savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

SEB bankas filiālē Uzrādot pasi vai ID karti.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt mums pa tālruni +371 67215681 (darba dienās no 9:00 līdz 17.00) vai norādīt kontaktus saziņai ar Jums.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājums veidojas no Jūsu iemaksām, kas tiek ieguldītas atbilstoši Jūsu izvēlētajam pensiju plānam. Slēdzot pensiju 3. līmeņa līgumu, Jums ir jāizvēlas pensiju plāns, kurā ir noteikts, kur un kādos apjomos iemaksas var ieguldīt.

SEB pensiju fondā Jums ir pieejami divi pensiju plāni: SEB-Sabalansētais un SEB-Aktīvais.

Pensiju plāni SEB-Aktīvais SEB-Sabalansētais
 

SEB-Aktīvais plāns

SEB-Sabalansētais plāns

Gadu skaits līdz pensijai Vairāk nekā 10 gadi Mazāk nekā 10 gadi

Riska līmenis

Jo ilgāks laiks līdz pensijas vecumam, jo lielāku risku jūs varētu uzņemties saistībā ar savu pensiju plānu.

 • Īstermiņā var būt ievērojamas kapitāla svārstības
 • Ieguldījumi akcijās līdz 50%
 • Ilgtermiņā mērens kapitāla pieaugums
 • Ieguldījumi akcijās līdz 25%

Nav ieteicams bieži mainīt pensiju plānus, tomēr, tuvojoties pensionēšanās brīdim, būtu vēlams atkārtoti novērtēt savu vēlmi uzņemties risku un iespējams pieteikties pensiju plānam ar zemāku risku.

 

Par iemaksām pensiju 3. līmenī, kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto gada ienākumiem (alga pirms nodokļu nomaksas), Jūs varat saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus 20% apmērā. Atgūto summu saņemsiet norēķinu kontā vai varat novirzīt esošajā uzkrājumā, palielinot Jūsu uzkrājuma apmēru.

Ar nodokļu kalkulatoru Jūs varat aprēķināt nodokļu atvieglojumu izmantošanas iespējas.

Kādus nodokļa atvieglojumus var saņemt?

Par iemaksām pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu (ar minimālo līguma termiņu uz 10 gadiem), kas nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto ienākumiem (un nav lielāki par 4 000 EUR gadā), Jums ir iespēja saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā.

Aprēķiniet iespējamo nodokļa atmaksu Nodokļu atvieglojumu kalkulatorā

Kā saņemt nodokļa atvieglojumus?

Sākot ar 1. martu iesniedziet gada ienākumu deklarāciju:
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai
 • VID klientu apkalpošanas centrā.

Deklarācijas D lapas 9. rindā jāieraksta veikto iemaksu kopsumma pensiju 3. līmenī un/ vai dzīvības apdrošināšanā.

Ja deklarāciju sniegsiet elektroniski, tad Jūsu iemaksu kopsumma jau būs redzama, jo informāciju par Jūsu veikto iemaksu apjomu pensiju 3. līmenī vai dzīvības apdrošināšanā iepriekšējā kalendārajā gadā, SEB pensiju fonds un SEB dzīvības apdrošināšana elektroniski nosūta uz VID līdz katra gada 1. februārim.

Deklarācijā Jums būs jānorāda konts, uz kuru vēlaties saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu.

Uzzināt vairāk par nodokļu atvieglojumiem

Vai var saņemt nodokļa atvieglojumus, ja uzkrājumu jūsu labā veido darba devējs?

Par darba devēja veiktajām iemaksām, pensiju 3. līmenī vai dzīvības apdrošināšanā darbinieka labā atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli nevar, jo nodokļa atvieglojumi jau tiek piemēroti darba vietā, veicot pārskaitījumu.

Uzkrājumu varat papildināt internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Uzzināt vairāk par iemaksu veikšanu

Pensiju 3. līmeņa klientiem, kuri SEB bankā izmanto vēl kādu no pensiju uzkrājumu produktiem, ir iespēja saņemt 25% atlaidi līdzekļu pārvaldīšanas komisijai pensiju 3. līmenī.

Atlaidi varēs izmantot pensiju 3. līmeņa klienti, kuriem SEB bankā ir vismaz viens no šiem produktiem:

Atlaide tiks piemērota automātiski un klientam tā būs redzama pensiju 3. līmeņa konta apskatā. Atlaide netiek summēta, tas nozīmē, ja klientam ir divi vai trīs no pensiju uzkrājumu produktiem, tad atlaide tiek piemērota tikai vienu reizi.

Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni 67215681.

Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšana Bez maksas
Iemaksu summas maiņa Bez maksas
Pensiju plānu maiņa Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (no katras iemaksas) 0%1

Komisijas maksas no pensiju plāna vidējiem aktīviem gadā:

Pensiju fondam – AS „SEB atklātais pensiju fonds”
Komisijas maksas likme tiek piemērota atkarībā no:
   •  uzkrājuma apmēra SEB pensiju fondā:
        -  1 – 99 999 EUR 0,9%
        -  100 000 EUR un vairāk 0,3%
   •  klienta statusa SEB bankā:
        -  Sudraba klientiem 0,7%
        -  Zelta klientiem 0,5%


Ja pensiju 3. līmeņa dalībnieks atbilst vairākiem kritērijiem, tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.

0,9-0,3%
        Līdzekļu pārvaldītājam – IPAS „SEB Investment Management”2 0,6%
        Līdzekļu turētājbankai – AS „SEB banka” 0,1%

 


 

1 Ar 01.01.2016 atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda ieņēmumiem.

2 Komisijas maksas likme tiek samazināta par 25%, ja klients izmanto vēl vismaz vienu SEB grupas piedāvāto pensiju uzkrājumu produktu, kura līdzekļu pārvaldītājs ir SEB Investment Management: dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu uz vismaz 10 gadiem vai mūža pensijas apdrošināšana. Ja klienta uzkrājuma apmērs SEB pensiju fondā ir 100 000 EUR un vairāk, tad komisijas maksas likme līdzekļu pārvaldītājam ir 0,35%.

Pieteikums zvanam

Jums zvanīs SEB darbinieks, lai pārrunātu Jūsu jautājumus par pensiju 3. līmeni.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.